Sales Manager of spare parts, m. Pereyaslav-Khmelnytsky, Vinnytsia, Poltava, Zvenyhorodka, Shpola.